Στοιχεία εταιρείας

ΑΜΑΝΙΤΑ Ξενοδοχειακή και Τουριστική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Διακριτικός τίτλος: ΑΜΑΝΙΤΑ Ι.Κ.Ε ‘Εδρα: Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου Κεφάλαιο: 313.000 ευρώ Εταίροι: Φιλάρετος Ψημμένος του Νικολάου, Θήρας 26 Κηφισιά 14562 Μαριάννα Ζαχαράτου του Γεωργίου, Θήρας 26, Κηφισιά 14562 Αριθμός ΓΕΜΗ: 122649044000 Διαχειριστής: Φιλάρετος Ψημμένος Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση. AX ISOLOG_2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΑΜΑΝΙΤΑ_2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΑΜΑΝΙΤΑ_2018